“Quỹ đen” ở Cục Đường thuỷ nội địa: Số tiền khủng có dấu hiệu ngụy tạo chứng cứ

“Quỹ đen” ở Cục Đường thuỷ nội địa: Số tiền khủng có dấu hiệu ngụy tạo chứng cứ3

Theo hồ sơ, tài liệu Công ty tư vấn Việt Hà đã nộp số tiền là “191.400.000”, người nộp tiền là ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc (có...