Ông Trầm Bê giúp Phạm Công Danh rút 1.800 tỷ như thế nào?

Ông Trầm Bê giúp Phạm Công Danh rút 1.800 tỷ như thế nào?

Sau hai tháng bị bắt, ông Trầm Bê cùng 21 bị can khác bị đề nghị truy tố về việc giúp ông Danh rút hơn 1.800 tỷ đồng của VNCB.