Thứ Tư, ngày 23/08/2017 01:58 AM (GMT+7)
24 người bị khởi tố cùng ông Trầm Bê gồm những ai?

24 người bị khởi tố cùng ông Trầm Bê gồm những ai?

Trong số 24 người bị khởi tố cùng ông Trầm Bê có Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và 11 người được thuê để đứng tên...