Bộ CA mở rộng điều tra sai phạm thi THPT quốc gia 2018 ở nhiều tỉnh

Bộ CA mở rộng điều tra sai phạm thi THPT quốc gia 2018 ở nhiều tỉnh

Theo thông tin, hiện nay Bộ Công an đang tiếp tục điều tra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Bắt đầu từ tuần này, Bộ Công...