Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chuyện thầy giáo tặng câu đối đặc biệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chuyện thầy giáo tặng câu đối đặc biệt

Qua người bạn học thời đại học của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, PV Dân Việt đã tiếp cận được những tư liệu rất có...