Thứ Hai, ngày 20/11/2017 21:30 PM (GMT+7)
“Nghe được tiếng nói thật của dân là rất quan trọng”

“Nghe được tiếng nói thật của dân là rất quan trọng”

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV cho thấy nhiều chỉ tiêu cơ cấu kết hợp thấp hơn dự kiến, đặc biệt số người ngoài...