Diễn biến mới nhất vụ giết, giấu xác bé gái 10 tuổi dưới chậu kiểng

Diễn biến mới nhất vụ giết, giấu xác bé gái 10 tuổi dưới chậu kiểng

Cường khai nhận đã dùng kéo đâm bé Đài cho đến chết, sau đó dùng chậu kiểng úp lên thi thể nạn nhân để che giấu.