Cái kết cho kẻ sát hại bé Nhật Linh

Cái kết cho kẻ sát hại bé Nhật Linh

Sau 1 năm chờ đợi, gia đình Nhật Linh cũng được an ủi phần nào khi bản án cuối cùng dành cho Shibuya đã được định đoạt.