Giám sát chặt để tránh mối nguy cho cộng đồng

Giám sát chặt để tránh mối nguy cho cộng đồng

Vụ án cháu bé 6 tuổi ở quận Tân Phú, TP. HCM trên đường đi mua bánh bị đối tượng là bảo vệ dân phố (có tiền sử bị bệnh tâm thần)...