Vụ cứu người lại bị đâm: "Cô gái được giúp chưa một lần đến thăm"

Vụ cứu người lại bị đâm: "Cô gái được giúp chưa một lần đến thăm"2

"Tôi ra viện đã lâu nhưng giờ sức khỏe vẫn có rất yếu, không làm được việc gì. Tôi rất lo lắng vì mình còn có mẹ già hơn 70 tuổi và...