Bi kịch của người trồng lúa: Mâu thuẫn của "người khổng lồ"

Bi kịch của người trồng lúa: Mâu thuẫn của "người khổng lồ"

Nhiều năm nay Việt Nam luôn là nước đứng trong tốp đầu các nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, điều đáng buồn ở chỗ, tuy là...