49 năm trước, trận đấu World Cup này đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng

49 năm trước, trận đấu World Cup này đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng

Khi trận đấu kết thúc, một “địa ngục” theo đúng nghĩa đen đã mở ra.