Kiểm tra dấu hiệu vi phạm vụ Bí thư huyện 'thăm' nữ cán bộ ở nhà nghỉ

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm vụ Bí thư huyện 'thăm' nữ cán bộ ở nhà nghỉ

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk giao cơ quan chức năng kiểm tra vụ Bí thư Huyện ủy Krông Ana vào nhà nghỉ thăm nữ trưởng ban.