10 tội không còn án chung thân từ ngày 1.1.2018

10 tội không còn án chung thân từ ngày 1.1.2018

Bộ luật Hình sự 2015 có 10 tội được bỏ hình phạt tù chung thân so với Bộ luật Hình sự 1999. Mức án cao nhất cho các tội này giảm...