Thứ Năm, ngày 18/01/2018 05:17 AM (GMT+7)
Những "đặc quyền" của người có hộ khẩu

Những "đặc quyền" của người có hộ khẩu

Có những khác biệt về quyền lợi trong sinh hoạt... giữa người có hộ khẩu và người không có hộ khẩu tại nơi cư trú.