Sau lùm xùm ca khúc bị tạm dừng, Cục trưởng Cục NTBD nên từ chức?

Sau lùm xùm ca khúc bị tạm dừng, Cục trưởng Cục NTBD nên từ chức?

Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) phải thu hồi quyết định tạm dừng 5 bài hát trước năm 1975.