Tỉnh Tiền Giang yêu cầu kiểm điểm các cá nhân vụ cấm hát "Màu hoa đỏ"

Tỉnh Tiền Giang yêu cầu kiểm điểm các cá nhân vụ cấm hát "Màu hoa đỏ"

Liên quan việc "cấm" bài hát "Màu hoa đỏ", tỉnh Tiền Giang yêu cầu kiểm điểm các cá nhân có liên quan...