Hình ảnh cuối cùng của Minh Thuận trên phim có gì đặc biệt?

Hình ảnh cuối cùng của Minh Thuận trên phim có gì đặc biệt?

Việc ca sĩ - diễn viên Minh Thuận ra đi khi bộ phim cuối đời chưa được công chiếu khiến nhiều anh em trong đoàn làm phim rất đỗi...