Cải tạo nước hồ Gươm phải chú ý đến chủng tảo lục "quý hiếm"

Cải tạo nước hồ Gươm phải chú ý đến chủng tảo lục "quý hiếm"

“Cải tạo hồ Gươm quan trọng nhất là giữ được hệ vi tảo, đặc biệt là các chủng tạo lục - tảo mang lại màu xanh đặc trưng của hồ mà...