Người phụ nữ liên quan vụ Giám đốc và cấp phó choảng nhau nói gì?

Người phụ nữ liên quan vụ Giám đốc và cấp phó choảng nhau nói gì?

Nội dung các tin nhắn do bà Nguyễn Thị Ngọc Tố - Kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP.Bảo Lộc cung cấp cho thấy, người nhắn tin...