Đô đốc Anh cảnh báo lạnh người về căng thẳng Nga-NATO

Đô đốc Anh cảnh báo lạnh người về căng thẳng Nga-NATO

Người đứng đầu Hải quân Anh, Đô đốc Lord West mạnh mẽ cảnh báo căng thẳng giữa Nga và NATO gần đây giống như những gì từng xảy ra...