Mỹ ra giá đối thoại với Triều Tiên

Mỹ ra giá đối thoại với Triều Tiên

Washington tuyên bố bất kỳ cuộc đối thoại nào với Bình Nhưỡng cũng phải đi đến việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.