Triều Tiên tố Hàn Quốc phá hoại thỏa thuận tháo ngòi nổ chiến tranh

Triều Tiên tố Hàn Quốc phá hoại thỏa thuận tháo ngòi nổ chiến tranh

Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đã hủy hoại thỏa thuận tháo ngòi nổ chiến tranh mà hai bên vừa ký gần đây bằng cách xuyên tạc rằng,...