Cơ sở làm bún sạch bị vạ lây

Cơ sở làm bún sạch bị vạ lây

Dù đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu bún, bánh (bánh phở, bánh cuốn) trong cả nước nhưng những người làm bún sạch vẫn kêu cứu.