Nữ diễn viên đóng cảnh nóng sập giường nói gì về lời tố giả tạo?

Nữ diễn viên đóng cảnh nóng sập giường nói gì về lời tố giả tạo?

 “Xin lỗi, em quá giả tạo. Cuộc đời không trả cát xê nên em không cần phải diễn. Đừng lôi chuyện đó ra để đánh bóng bản thân" từ...