Cáp treo đô thị: Không hiệu quả bằng xe buýt

Cáp treo đô thị: Không hiệu quả bằng xe buýt3

Nguyên Hiệu trưởng Đại học Xây dựng Hà Nội - PGS.TS Nguyễn Văn Hùng cho rằng, nếu đặt vấn đề xây dựng cáp treo đô thị ở Việt Nam...