Chồng thuê anh thợ làm vườn... và bí mật kinh khủng phía sau

Chồng thuê anh thợ làm vườn... và bí mật kinh khủng phía sau2

Tôi lấy cớ bận chăm con nên bảo chồng trả tiền thuê thợ làm vườn theo tuần để chăm sóc vườn.