Thứ Hai, ngày 19/03/2018 21:55 PM (GMT+7)
Những câu nói chứng tỏ người ấy không còn yêu bạn

Những câu nói chứng tỏ người ấy không còn yêu bạn

Khi tình yêu đã cạn, đối phương sẽ dùng một số câu nói mang tính sát thương để ngầm báo động cho bạn biết!