Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 17:30 PM (GMT+7)
Mới tiếp xúc cũng thấy “kinh khủng lắm”

Mới tiếp xúc cũng thấy “kinh khủng lắm”

Đến từ Philippines, ông Edwin Y. Paralauman - 1 trong 3 nông dân đầu tiên trồng thành công cây ngô BĐG ở quốc đảo này cho biết:...