Chủ nhân cây vạn tuế “mắn đẻ” vặt trụi quả, biếu khách tới xem

Chủ nhân cây vạn tuế “mắn đẻ” vặt trụi quả, biếu khách tới xem

Nhiều người dân và khách đến nhà anh Dương chơi, được chủ nhà hái quả vạn tuế biếu làm quà.