Tiếp tục thu nợ gia đình bị chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM

Tiếp tục thu nợ gia đình bị chặn xe dâu đòi tiền làm đường NTM1

Trưởng thôn Sơn Tây (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thu số tiền mà gia đình bà...