Hàng tấn hoa bị vứt sau ngày 8.3, người dân mót mang về chưng

Hàng tấn hoa bị vứt sau ngày 8.3, người dân mót mang về chưng

Hàng tấn hoa chủ yếu là hoa hồng và cúc vàng bị vứt bỏ ra đường sau ngày 8.3, nhiều người tiếc rẻ nên ra lấy mang về nhà chưng.