Kết luận mới bất ngờ vụ án sát hại, cắt đầu hàng xóm ở Đồng Tháp

Kết luận mới bất ngờ vụ án sát hại, cắt đầu hàng xóm ở Đồng Tháp

Kết luận của cơ quan chức năng xác định vào thời điểm trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại thì bị can Nguyễn Thanh Tâm-đối...