'Cháu gái Lam Trường' Tiêu Châu Như Quỳnh: Chưa thấy chú Trường phản hồi

'Cháu gái Lam Trường' Tiêu Châu Như Quỳnh: Chưa thấy chú Trường phản hồi

"Tôi từng rớt xuống đáy mà không chết được thì phải đi lên thôi", Tiêu Châu Như Quỳnh kể về biến cố bị bạn trai bỏ rơi cách đây vài...