Khởi tố đối tượng đốt nhà khiến 5 mẹ con tử vong

Khởi tố đối tượng đốt nhà khiến 5 mẹ con tử vong

Do tức nhà bà Huệ nhiều lần để cho khách đậu xe trước nhà, chiếm lối đi của con hẻm, nhắc nhiều lần không được nên Phước đã nảy...