Kiểm điểm lãnh đạo phường Hạ Đình vụ cháy Rạng Đông: Đâu là sự thật?

Kiểm điểm lãnh đạo phường Hạ Đình vụ cháy Rạng Đông: Đâu là sự thật?3

Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Thái Minh Tuấn khẳng định đã không nhận được bất kỳ văn bản nào của quận yêu cầu thu hồi văn bản hay...