NATO tập trận lớn chưa từng thấy tại miền đông Ukraine

NATO tập trận lớn chưa từng thấy tại miền đông Ukraine

NATO đã điều động 1.800 binh sĩ từ 18 quốc gia thành viên tham gia cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay trên lãnh thổ Ukraine.