Nga hưởng quả ngọt trong lĩnh vực tái thiết Syria

Nga hưởng quả ngọt trong lĩnh vực tái thiết Syria

Nga trở thành nhà đầu tư lớn nhất, được ưu tiên tái thiết các lĩnh vực then chốt của Syria như: hạ tầng, dầu khí, đường sắt, nhà...