Ký không giống “chữ ký mẫu” bị phạt đến 10 triệu đồng

Ký không giống “chữ ký mẫu” bị phạt đến 10 triệu đồng2

Trên chứng từ kế toán, nếu chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký sẽ bị xử phạt.