Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Trong sới - trâu vẫn chọi, ngoài sới - trâu thua bị xẻ thịt bán

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Trong sới - trâu vẫn chọi, ngoài sới - trâu thua bị xẻ thịt bán

Trong khi các kháp đấu trong sân vận động đang diễn ra hết sức căng thẳng thì ở ngoài cổng, các ông trâu thua cuộc đã bị xẻ thịt...