Hơn 20 năm nhìn chồng ngủ với 'người lạ' tại nhà

Hơn 20 năm nhìn chồng ngủ với 'người lạ' tại nhà2

Dân Việt - Tôi đang sống già “con ở”, non vợ chồng với chính chồng mình. Vì theo giấy tờ, anh ta vẫn là chồng tôi, tuy nhiên, 20...