Ông Thào Xuân Sùng: Tôi gắn bó trọn đời với nông nghiệp, nông thôn

Ông Thào Xuân Sùng: Tôi gắn bó trọn đời với nông nghiệp, nông thôn

Ngay sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VI nhiệm kỳ...