Hà Nội: Huyện Quốc Oai chính thức có Chủ tịch mới

Hà Nội: Huyện Quốc Oai chính thức có Chủ tịch mới

Trong phiên họp bất thường HĐND huyện Quốc Oai (TP.Hà Nội) sáng nay (2.3), các đại biểu đã thống nhất bầu ông Đỗ Huy Chiến giữ...