Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 08:28 AM (GMT+7)
Infographic: Sự nghiệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình

Infographic: Sự nghiệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kinh qua rất nhiều vị trí ở địa phương lẫn trung ương. Tạp chí Forbes vừa bình chọn...