Covid-19 khiến các cửa hàng hoa ế ẩm từ sáng đến tối ngày 8/3

Covid-19 khiến các cửa hàng hoa ế ẩm từ sáng đến tối ngày 8/31

Trái ngược với sự nhộn nhịp của nhiều năm trước, thị trường hoa tươi cho ngày 8/3 năm nay lâm vào cảnh ế ẩm, doanh thu sụt giảm...