Thứ Ba, ngày 16/01/2018 19:23 PM (GMT+7)
Chấm dứt chứng minh nhân dân 9 số

Chấm dứt chứng minh nhân dân 9 số

Bộ Công an không có chủ trương dừng cấp chứng minh nhân dân (CMND) 12 số mà việc này tiếp tục triển khai, đến năm 2020 sẽ cấp toàn...