Vụ chuyển 15,6 triệu USD không đăng ký: Chủ tịch Long An lên tiếng

Vụ chuyển 15,6 triệu USD không đăng ký: Chủ tịch Long An lên tiếng

Ông Trần Văn Cần – Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng việc CPL đề nghị được tách diện tích 130 ha đất là không thể, vì về mặt...