Sẽ mang tội với tổ tiên nếu "cha làm thầy, con đốt sách"

Sẽ mang tội với tổ tiên nếu "cha làm thầy, con đốt sách"

Không hướng con theo những nghề thời thượng, kiếm được nhiều tiền, những nghệ sĩ tâm huyết với nghề muốn con mình theo nghiệp ông...