“Bóng hồng” tài sắc vẹn toàn của danh họa tiếng tăm nước Pháp

“Bóng hồng” tài sắc vẹn toàn của danh họa tiếng tăm nước Pháp

Mối quan hệ giữa danh họa Edouard Manet và nàng thơ kiêm họa sĩ Berthe Morisot rất nổi tiếng, thậm chí có thông tin cô đã lấy em...