Thứ Tư, ngày 20/09/2017 21:56 PM (GMT+7)
Vụ trưởng bị tố hầu đồng: “Đó là việc của cá nhân”

Vụ trưởng bị tố hầu đồng: “Đó là việc của cá nhân”

“Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ lễ tại đền Bảo Lộc thờ Đức thánh Trần là việc của cá nhân, gia đình đồng chí, không...