Khi nhà trường tự "tát" mình

Khi nhà trường tự "tát" mình1

Tôi coi việc Ban giám hiệu trường THCS Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) yêu cầu 23 học sinh lớp 6/2 phải trả lời 19 câu hỏi trong...