Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 00:57 AM (GMT+7)
Vụ cô bỏ quên trẻ trong nhà vệ sinh: Lấy ý kiến học sinh mầm non có chuẩn?

Vụ cô bỏ quên trẻ trong nhà vệ sinh: Lấy ý kiến học sinh mầm non có chuẩn?

Trong khi gia đình trẻ cho rằng cô giáo đã nhốt con trong nhà vệ sinh và bỏ quên thì tường trình của 2 cô giáo lại khẳng định,...